Tee

Man trinkt Tee, damit man den Lärm der Welt vergisst. T’ien Yi-Heng